Termeni și condiții de utilizare a site-ului

Acceptarea acestor termeni

Accesul dvs. și utilizarea acestui website, a materialelor și a informațiilor prezentate în cadrul său, se supune acestor Termeni și Condiții.

ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZATORUL NU DOREȘTE SĂ ACCEPTE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII, INCLUSIV MODIFICĂRILE/COMPLETĂRILE ACESTORA, TREBUIE SĂ ÎNCETEZE SĂ MAI FOLOSEASCĂ SITE-UL.

Acest site aparține Asociației Club Sportiv OBSwim cu sediul în str. Carei nr. 1, sector 2 – București, cod de înregistrare fiscală: 34108709 înregistrată la Judecătoria Sectorului 2 sub numărul 167/14.12.2014, cont IBAN: RO 68 RNCB 0076 1450 9881 0001, deschis la BCR sector 5.

În lipsa unor precizări specifice pentru un conținut anume (imagine, text sau alt conținut media), toate drepturile asupra conținutului afișat pe acest site aparține Asociației Club Sportiv OBSwim și este interzisă reproducerea, preluarea, distribuirea sau utilizarea oricărei informații sau material fără acordul prealabil, în scris, din partea Asociației Club Sportiv OBSwim.

Toate drepturile de utilizare asupra informațiilor și materialelor disponibile aparțin Asociației Club Sportiv OBSwim.

Utilizatorul acestui site este pe deplin răspunzător de respectarea tuturor legilor și actelor legislative/normative în vigoare și se obligă să nu utilizeze nici un fel de sistem/aplicație sau procedură care ar afecta funcționarea normală a site-ului nostru, sau de a obține informații la care nu are acces în mod normal.

Descrierea serviciului

Site-ul www.obswim.ro oferă acces la informații despre activitățile, serviciile și produsele Asociației Club Sportiv OBSwim, precum și posibilitatea de înscriere la cursurile de înot ale asociației. Conținutul acestui website nu poate fi considerat ca recomandare și nu ar trebui considerat ca bază pentru luarea de decizii.

Acces și înregistrare

Pentru a putea beneficia de serviciu, abonatul are nevoie de un calculator personal sau dispozitiv de tip smartphone/tablet, o conexiune stabilă la Internet și de un browser web instalat pe dispozitivul prin intermediul căruia va fi accesat serverul web menționat în descrierea serviciului, de unde va fi accesat serviciul în mod individual, fără a fi necesar un username și o parolă.

Modificări ale website-ului, software-ului și ale serviciilor

Asociatia Club Sportiv OBSwim își rezervă dreptul de a:

 • modifica sau șterge (temporar sau permanent) website-ul sau orice parte a acestuia fără a anunța, iar dvs. acceptați faptul că Asociatia Club Sportiv OBSwim nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ștergeri.
 • modifica, șterge sau întrerupe orice software, serviciu sau promoție (inclusiv dar fără a se limita la orice prevederi, părți, licențe, prețuri) așa cum sunt promovate pe acest website în orice moment, fără a anunța, iar dvs. acceptați faptul că Asociatia Club Sportiv OBSwim nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ștergeri.
 • modifica sau întrerupe orice voucher promoțional de reducere sau cod de cupon de reducere în orice moment cu anunț prealabil, iar dvs. acceptați faptul că Asociația Club Sportiv OBSwim nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ștergeri.
 • modifica această înțelegere în orice moment, iar continuarea utilizării website-ului de către dvs. după aceste schimbări se va supune acceptării acestor modificări de către dvs.
 • păstra informațiile personale pentru utilizarea de către terți, dacă permiteți folosirea sistemului de cookies.

Asociația Club Sportiv OBSwim nu își asumă răspunderea pentru nici o pierdere de date sau de informații rezultate din întârzieri, comenzi neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul Asociației Club Sportiv OBSwim, al furnizorilor săi sau prin erori de omisiune din partea utilizatorului. Asociația Club Sportiv OBSwim și furnizorii săi exclud orice sugestie sau garanție că:

 • serviciul va fi neîntrerupt sau fără erori;
 • eventualele defecte vor fi corectate.

Serviciul este disponibil 24h/zi, exceptând perioadele în care se efectuează lucrări de mentenanță sau de reparații. Accesarea serviciului poate fi limitată in intervalul orar de utilizare intensă datorita limitării procesării datelor de către sistemele informatice.

Linkuri către website-urile terţilor

Website-ul poate include linkuri către website-urile terților, care sunt controlate și conduse de alții. Orice link spre un alt website nu este o recomandare a acelui website, iar dvs. luați la cunoștință acest fapt și sunteți conștienți de faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul sau pentru disponibilitatea acestor website-uri.

Proprietatea intelectuală

Drepturile asupra Proprietății Intelectuale din acest website și din materialele din acesta sau accesibile prin acesta aparțin Asociației Club Sportiv OBSwim sau licențelor sale. Website-ul, materialele de pe website sau cele accesibile prin acesta și Drepturile asupra Proprietății Intelectuale inerente nu pot fi copiate, distribuite, publicate, licențiate, folosite sau reproduse în niciun fel (în afară de măsura strict necesară pentru și cu scopul legat de accesarea și utilizarea acestui website).

Asociația Club Sportiv OBSwim și logo-ul Asociației Club Sportiv OBSwim aparțin Asociației Club Sportiv OBSwim România și nu pot fi utilizate, copiate sau reproduse în niciun fel fără acordul scris al Asociației Club Sportiv OBSwim.

Pentru aceste scopuri, “Drepturile asupra Proprietății Intelectuale” includ următoarele (oriunde și oricând apar și pentru întregul termen al acestora): orice drept, marcă înregistrată, nume înregistrat, nume de serviciu, design, drept asupra design-ului, copyright, drept asupra bazelor de date, drepturi morale, know how, secrete de muncă și alte informații confidențiale, drepturi de natura oricăror dintre aceste elemente în orice țară, drepturi de natura competiției neloiale și drepturi de a da în judecată pentru transmitere sau alte drepturi similare intelectuale și comerciale (caz în care sunt sau nu înregistrate sau înregistrabile) și înregistrările și aplicațiile de înregistrare pentru oricare dintre ele.

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii acestui website au următoarele drepturi:

 • Dreptul de a nu fi de acord cu acești termeni și condiții, caz în care sunt obligați să înceteze utilizarea acestui website.
 • Dreptul de a fi informat asupra datelor sale deținute de către acest website.
 • Dreptul de a solicita ștergerea sau actualizarea datelor, dacă ele sunt eronate. Datele care vor trebui păstrate din cauza legislației în vigoare nu vor putea fi șterse.
 • Dreptul de se opune anumitor prelucrări (comunicare comercială, newsletter) sau de retragere a consimțământului pentru anumite prelucrări.
 • Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii se pot adresa: Asociației Club Sportiv OBSwim la adresa de e-mail: privacy@obswim.ro sau telefonic la numărul: 0722 279 482.

Se va încerca rezolvarea oricărei dispute în legătură cu utilizarea Platformelor on-line și/sau a Aplicației și/sau Contractul mai întâi pe cale amiabilă. În cazul în care părțile nu ajung la un acord cu privire la dispută, aceasta va fi definitiv soluționată de instanța română competentă.

Consumatorii nu pot renunța la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care înlătură sau limitează drepturile conferite de lege consumatorilor nu vor produce efecte cu privire la aceștia.

Totodată, utilizatorii au dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter personal sau altor autorități în cazul în care consideră că trebuie să își apere oricare din drepturile garantate de legislația în vigoare sau de noul regulament GDPR.

Toate disputele, medierile vor fi guvernate de legea romana.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor personale este efectuată atât în scopul furnizării Serviciului cât și în scopul furnizării unor informări și oricăror comunicări comerciale prin curier, poștă, e-mail, telefon, fax sau alte mijloace, realizarea de rapoarte statistice, în scopul prevenirii/depistării fraudelor etc.

Datele furnizate pentru utilizarea Serviciului sunt strict confidențiale, fiind utilizate exclusiv în cadrul executării relației contractuale dintre abonați și Asociația Club Sportiv OBSwim nefiind transmise către terțe persoane datele și informațiile colectate.

Datele personale pot fi transmise autorităților publice competente în vederea realizării oricăror investigații conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru utilizarea contului și a parolei personale întreaga responsabilitate le revine abonaților, Asociația Club Sportiv OBSwim fiind exonerată de orice răspundere cu privire la confidențialitatea acestor date. Prin înregistrare, abonaților le revine obligația de a furniza în mod corect și complet datele solicitate.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, clienții Asociației Club Sportiv OBSwim beneficiază de dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul la informare, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției; toate aceste drepturi se exercită prin cerere scrisa, datată și semnată, înaintată Asociației Club Sportiv OBSwim la sediul sau pe adresa de mail mentionată la rubrica de contact.

Limitarea răspunderii

Website-ul este distribuit pe baza “așa cum este” și “disponibil”, fără nicio reprezentare sau promovare făcută și fără garanție de niciun fel, expresă sau implicită, incluzând dar fără a se limita la garanțiile de calitate satisfăcătoare, potrivire pentru un anumit scop, neîncălcare, compatibilitate, securitate și acuratețe.

În limita impusă de lege, Asociația Club Sportiv OBSwim nu va fi trasă la răspundere pentru pierderi indirecte sau rezultate sau pentru pierderi de orice fel (incluzând dar nelimitându-se la pierderi de afaceri, de oportunități, de date, de profituri), ce rezultă din sau în legătură cu folosirea website-ului.

Asociația Club Sportiv OBSwim nu oferă nicio garanție că funcționarea website-ului va fi fără întrerupere sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că website-ul sau serverul care îl face disponibil sunt lipsite de viruși sau orice altceva ce poate fi dăunător sau distructiv.

Despăgubiri

Sunteți de acord să absolviți Asociația Club Sportiv OBSwim, angajații și agenții săi de toate răspunderile, taxele legale, stricăciunile, pierderile, costurile și toate celelalte cheltuieli în relație cu revendicările sau acțiunile aduse împotriva Asociaței Club Sportiv OBSwim apărute din orice încălcare a Termenilor și Condițiilor de către dvs. sau alte responsabilități născute din utilizarea acestui website.

Anulare

În cazul în care oricare dintre prevederile acestei înțelegeri sunt declarate, de către orice autoritate juridică sau de o altă competență, nule, anulabile, ilegale sau neexecutabile în vreun fel sau indicative de orice alt fel, ce sunt primite de dvs. sau de noi din partea unei autorități competente, vom modifica acea prevedere într-o manieră rezonabilă de așa natură astfel încât să se conformeze intențiilor părților fără a intra în ilegalitate sau, la discreția noastră, prevederile în cauză pot fi scoase din această înțelegere, iar prevederile rămase în această înțelegere rămân în vigoare.

Legi aplicabile și dispute

Această înțelegere și toate cele ce rezultă din ea sunt guvernate de, și formulate în acord cu, legea din România ale cărei curți au jurisdicție exclusivă asupra tuturor disputelor ce rezultă din această înțelegere, iar dvs. sunteți de acord că locul de punere în practică al acestei înțelegeri este România.

Titluri

Titlurile sunt incluse în această înțelegere pentru conveniență și nu vor afecta înțelegerea acesteia.

Înțelegerea completă

Acești termeni și aceste condiții, împreună cu alte documente la care se face referință expres în înțelegere, includ întreaga înțelegere dintre noi în legătură cu subiectul exprimat și înlocuiesc orice înțelegeri, aranjamente, angajamente sau propuneri anterioare, scrise sau orale între noi și acele aspecte. Orice explicație orală sau informare orală dată de vreuna dintre cele două părți nu poate altera interpretarea termenelor și a condițiilor. Prin acceptarea termenilor și condițiilor nu v-ați bazat pe o altă reprezentare decât cea stipulată în această înțelegere și sunteți de acord că nu veți avea nicio cale de atac cu privire la orice falsă reprezentare ce nu a fost exprimată expres în această înțelegere.

Utilizatorul este sfătuit sa verifice periodic pagina Termeni și Condiții.