Termeni și condiții de utilizare a aplicației

Acceptarea acestor termeni

Accesul dvs. și utilizarea acestei aplicații se supune acestor Termeni și Condiții. Nu veți folosi această aplicație în scopuri ilegale sau interzise prin Termenii și Condițiile care urmează. Prin utilizarea aplicației acceptați termenii, condițiile și disclaimer-ele din această pagină. Dacă nu acceptați Termenii și Condițiile, atunci trebuie să încetați utilizarea aplicației imediat.

Recomandări

Conținutul acestei aplicații nu poate fi considerat ca recomandare și nu ar trebui considerat că bază pentru luarea de decizii.

Modificări ale aplicației mobile, software-ului și ale serviciilor

Asociația Club Sportiv OBSwim îşi rezervă dreptul de a:

  • modifica sau șterge (temporar sau permanent) această aplicație mobilă sau orice parte a acesteia fără a anunța, iar dvs. acceptați faptul că Asociația Club Sportiv OBSwim nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ștergeri.
  • modifica, șterge sau întrerupe orice software, serviciu sau promoție (inclusiv dar fără a se limita la orice prevederi, părți, licențe, prețuri), fără a anunța, iar dvs. acceptați faptul că Asociația Club Sportiv OBSwim nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ștergeri.
  • modifica sau întrerupe orice voucher promoțional de reducere sau cod de cupon de reducere în orice moment cu anunț prealabil, iar dvs. acceptați faptul că Asociația Club Sportiv OBSwim nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ștergeri.
  • modifica această înțelegere în orice moment, iar continuarea utilizării aplicației de către dvs. după aceste schimbări se va supune acceptării acestor modificări de către dvs.
    păstra informațiile personale pentru utilizarea de către terți, dacă permiteți folosirea sistemului de cookies.

Linkuri către terți

Aplicația poate include linkuri către website-urile terților sau aplicații terțe, care sunt controlate și conduse de alții. Orice link spre un alt website sau aplicație nu este o recomandare a acelui website sau aplicație, iar dvs. luați la cunoștință acest fapt și sunteți conștienți de faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul sau pentru disponibilitatea acestor website-uri sau aplicații.

Copyright

Drepturile asupra Proprietății Intelectuale din această aplicație și din materialele din aceasta sau accesibile prin acesta aparțin Asociației Club Sportiv OBSwim sau licențelor sale. Aplicația, materialele incluse în aplicație sau cele accesibile prin aceasta și Drepturile asupra Proprietății Intelectuale inerente nu pot fi copiate, distribuite, publicate, licențiate, folosite sau reproduse în niciun fel (în afară de măsura strict necesară pentru și cu scopul legat de accesarea și utilizarea acestei aplicații).

Asociația Club Sportiv OBSwim și logo-ul Asociației Club Sportiv OBSwim aparțin Asociației Club Sportiv OBSwim România și nu pot fi utilizate, copiate sau reproduse în niciun fel fără acordul scris al Asociației Club Sportiv OBSwim.

Pentru aceste scopuri “Drepturile asupra Proprietății Intelectuale” includ următoarele (oriunde și oricând apar și pentru întregul termen al acestora): orice drept, marcă înregistrată, nume înregistrat, nume de serviciu, design, drept asupra design-ului, copyright, drept asupra bazelor de date, drepturi morale, know how, secrete de muncă și alte informații confidențiale, drepturi de natura oricăror dintre aceste elemente în orice țară, drepturi de natura competiției neloiale și drepturi de a da în judecată pentru transmitere sau alte drepturi similare intelectuale și comerciale (caz în care sunt sau nu înregistrate sau înregistrabile) și înregistrările și aplicațiile de înregistrare pentru oricare dintre ele.

Limitarea răspunderii

Aplicația este distribuită pe baza “așa cum este” și “disponibilă” fără nicio reprezentare sau promovare făcută și fără garanție de niciun fel expresă sau implicită, incluzând dar fără a se limita la garanțiile de calitate satisfăcătoare, pentru un anumit scop, neîncălcare, compatibilitate, securitate și acuratețe.

În limita impusă de lege, Asociația Club Sportiv OBSwim nu va fi trasă la răspundere pentru pierderi indirecte sau rezultate sau pentru pierderi de orice fel (incluzând dar nelimitându-se la pierderi de afaceri, de oportunități, de date, de profituri), ce rezultă din sau în legătură cu folosirea aplicației.

Asociația Club Sportiv OBSwim nu oferă nicio garanție că funcționarea aplicației va fi fără întrerupere sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că aplicația sau serverul care o face disponibilă sunt lipsite de viruși sau orice altceva ce poate fi dăunător sau distructiv.

Nimic din acești Termeni și Condiții nu poate fi interpretat ca excluzând sau limitând răspunderea Asociației Club Sportiv OBSwim pentru moartea sau accidentarea personală ca rezultat al neglijenței Asociației Club Sportiv OBSwim sau a angajaților sau a agenților săi.

Despăgubiri

Sunteți de acord să despăgubiți și să absolviți Asociația Club Sportiv OBSwim și angajații și agenții săi de toate răspunderile, taxele legale, stricăciunile, pierderile, costurile și toate celelalte cheltuieli în relație cu revendicările sau acțiunile aduse împotriva Asociației Club Sportiv OBSwim apărute din orice încălcare a Termenilor și Condițiilor de către dvs. sau alte responsabilități născute din utilizarea acestei aplicații.

Anulare

În cazul în care oricare dintre prevederile acestei înțelegeri sunt declarate, de către orice autoritate juridică sau de o altă competență, nule, anulabile, ilegale sau neexecutabile în vreun fel sau indicative de orice alt fel, ce sunt primite de dvs. sau de noi din partea unei autorități competente, vom modifica acea prevedere într-o manieră rezonabilă de așa natură astfel încât să se conformeze intențiilor părților fără a intra în ilegalitate sau, la discreția noastră, prevederile în cauză pot fi scoase din această înțelegere, iar prevederile rămase în această înțelegere rămân în vigoare.

Legi aplicabile și dispute

Această înțelegere și toate cele ce rezultă din ea sunt guvernate de și formulate în acord cu legea din România ale cărei curți au jurisdicție exclusivă asupra tuturor disputelor ce rezultă din această înțelegere, iar dvs. sunteți de acord că locul de punere în practică al acestei înțelegeri este România.

Titluri

Titlurile sunt incluse în această înțelegere pentru conveniență și nu vor afecta înțelegerea acesteia.

Înțelegerea completă

Acești termeni și aceste condiții împreună cu alte documente la care se face referință expres în înțelegere includ întreaga înțelegere dintre noi în legătură cu subiectul exprimat și înlocuiesc orice înțelegeri, aranjamente, angajamente sau propuneri anterioare, scrise sau orale: între noi și acele aspecte. Orice explicație orală sau informare orală dată de vreuna dintre cele două părți nu poate altera interpretarea termenilor și a condițiilor. Prin acceptarea termenilor și condițiilor, nu v-ați bazat pe o altă reprezentare decât cea stipulată în această înțelegere și sunteți de acord că nu veți avea nicio cale de atac cu privire la orice falsă reprezentare ce nu a fost exprimată expres în această înțelegere.